Tervetuloa Vantaan Moottorikerhon vuosikokoukseen.

Terveisin

Hallitus

Aika ja paikka: 23.01.2023 klo 18.00 -19.00 Vantaan Vauhtikeskus – Kerhotalo

VUOSIKOKOUS 2023 ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kokouksen ääntenlaskijat
 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen toteaminen
 5. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus
 6. Esitellään alustava tilinpäätös
 7. Vahvistetaan tilinpäätöskokouksen ajankohta
 8. Valitaan kerhon puheenjohtaja
 9. Valitaan kerhon hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 10. Valitaan edustaja SML:n vuosikokoukseen
 11. Esitellään kerhossa toimivat ryhmät ja tiedotetaan niiden vetäjistä
 12. Esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2023
 13. Esitellään hallituksen laatima tulo ja menoarvio vuodelle 2023
 14. Päätetään kerhoon kutsuttavista kinniajäsenistä
 15. Kokouksen päättäminen
Kategoriat: Uutiset